Témy stretnutí študijných skupín počínajúc septembrom 2018 :


  1. Človek ako trojjediná bytosť,  energetické centrá – brány tela, ich popis a náhľad súvislostí s pečaťami minulosti, prítomnosti a budúcnosti, fyzické telo ( sebavedomie, rozum, viera, dotyk...)
  2. Duša  , sebaistota , prítomné bytosti ego a rozum ako súčasť človeka, hlasy , tvorba slovom..
  3. Emócie , ich vznik a dôsledky pôsobenia na ľudské telo, na človeka, Božská moc ne-bojovania, svetlo (vedomá prítomnosť) a tma (emócia),
  4. Duch , sebadôvera ako dôsledok harmónie vlastnej bytosti (duše) a rozumu (tela), kauzalita, dualita,  sloboda a vedomá tvorba, strach a viera...


Ak máte otázky ku študijným skupinám alebo zvažujete konzultáciu,

neváhajte ma kontaktovať
Keď človek spoznal seba, poznal Boha... „
Copyright © 2019 Roman Jošt | seokvalitne.cz