Študijné skupiny sú priebežne otvárané v Bratislave, s predpokladaným rozsahom 10 stretnutí v priebehu roka a dĺžkou stretnutia 5 hodín.
Osobné konzultácie na základe dohody.Ak máte otázky ku študijným skupinám alebo zvažujete konzultáciu,

neváhajte ma kontaktovať
Keď človek spoznal seba, poznal Boha...
Copyright © 2019 Roman Jošt | seokvalitne.cz